Қазақстан Республикасындағы Балалардың құқықтарын
қамтамасыз ету мәселелері жөніндегі
БАЛАЛАР ӨКІЛДЕРІ

«ҚАЗАҚСТАН ОТБАСЫЛАРЫ – 2020» ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМАСЫ