Қазақстан Республикасындағы Балалардың құқықтарын
қамтамасыз ету мәселелері жөніндегі
БАЛАЛАР ӨКІЛДЕРІ

Қазақстан Республикасының Бала құқықтары туралы конвенцияны іске асыруы туралы бесінші және алтыншы жиынтық мерзiмдi баяндаманы бекіту туралы